Stimați Prieteni,

     Cu o deosebită plăcere Vă salut, de pe meleagurile satului nostru şi vă invit să descoperiți, prin intermediul acestui site, ultimele informații despre activitatea Primăriei, instituţie, ce are drept fundament al activităţii sale principiul transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

     Fie că este vorba de evenimente culturale proiecte educative, de turism, de sănătate, sau de dezvoltare socio-economică, urmărim ca acțiunile noastre să le cunoască toţi, pentru a putea răspunde nevoilor tuturor locuitorilor satului.

     În speranţa că întâlnirea noastră, pe pagina web, poate sta la temelia unor relaţii solide de colaborare, vreau să vă asigur că sugestiile şi mesajele DVS, vor ajuta administraţia primariei să vă cunoască mai bine doleanţele, pentru realizarea lor.

Vă mai aşteptăm.

Cu respect, Primarul comunei Sculeni

Ultimile știri

Atelier de lucru în cadrul proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”

La data de 7 septembrie a avut loc atelierul de lucru  „Metode de sensibilizare si comunicare cu cetățenii pentru implicarea lor în crearea si modernizarea serviciului de sanitatie”. Acesta este parte componenta a Planului de actiuni cu privire la crearea si modernizarea serviciului de sanitatie din comuna Sculeni, raionul Ungheni și are ca scop dezvoltarea […]

A  N  U  N  Ț Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţia de Educaţie Timpurie din s.Sculeni, raionul Ungheni. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în comuna Sculeni; –  cu studii  superioare universitare; –  cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani; […]

Vizita de documentare a consultantului tehnic.

Astăzi, 23 iunie 2021, a avut loc vizita de studiu a consultanţilor tehnici din cadrul proiectului de implicare civică de guvernare locală „MA IMPLIC”, domnii Tudor Bostan şi Ioneţ Ion. La întrunire au fost prezenți managerul proiectului dnul Anatol Bucatca, facilitatorul comunitar dnul Cimpoeş Victor şi membrii Echipei de Inițiativă Comunitară (EIC) a proiectului „MA […]

Sculeni, 17 mai 2021. La atelierul de examinare a rezultatelor sondajului privind opinia locuitorilor de a crea şi dezvolta în comună un serviciu de sanitaţie au participat 10 membri ai Echipei de iniţiativă comunitară în frunte cu primarul Vasile Casian. Scopul sondajului a fost de a studia percepţia locuitorilor comunei Sculeni referitor la crearea serviciului […]

A  N  U  N  Ț   Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni modifică anunţul  publicat în Publicaţia periodică „Expresul” şi „Unghiul” din 02.04.2021 şi va avea următorul cuprins: Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţiile de Educaţie Timpurie din s.Gherman, s.Blindești  și s.Floreni. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai […]