Stimați Prieteni,

     Cu o deosebită plăcere Vă salut, de pe meleagurile satului nostru şi vă invit să descoperiți, prin intermediul acestui site, ultimele informații despre activitatea Primăriei, instituţie, ce are drept fundament al activităţii sale principiul transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

     Fie că este vorba de evenimente culturale proiecte educative, de turism, de sănătate, sau de dezvoltare socio-economică, urmărim ca acțiunile noastre să le cunoască toţi, pentru a putea răspunde nevoilor tuturor locuitorilor satului.

     În speranţa că întâlnirea noastră, pe pagina web, poate sta la temelia unor relaţii solide de colaborare, vreau să vă asigur că sugestiile şi mesajele DVS, vor ajuta administraţia primariei să vă cunoască mai bine doleanţele, pentru realizarea lor.

Vă mai aşteptăm.

Cu respect, Primarul comunei Sculeni

Ultimile știri

Vizita consultanţilor tehnici în domeniul AAC la Sculeni.   Recent, în sala de şedinţe a primăriei, s-a desfăşurat o întrunire a reprezentanţilor APL cu consultanţii tehnici privind documentarea asupra proiectului tehnic si identificării viziunii privind crearea si modernizarea serviciului de sanitaţie din comuna Sculeni. La întrunire au partcipat reprezentanţii Echipei de inițiativă comunitară din localitate, […]

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria Sculeni, r-nul Ungheni anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra […]

A  N  U  N  Ț Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni  anunță concurs  pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţia de Educaţie Timpurie din s.Blindeşti. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în comuna Sculeni; –  cu studii  superioare universitare; –  cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani; […]

Anunt public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Elaborarea profilului comunitar Recent în sala de şedinţe a primăriei s-a desfăşurat un atelier cu participarea a 12 membri ai echipei de iniţiativă comunitară, care au pus în discuţie rezultatele elaborării şi completării profilului comunei Sculeni, raionul Ungheni. Profilul comunitar a fost elaborat pe baza situaţiei actuale  din comunitate şi va fi completat cu rezultatele […]