Vizita consultanţilor tehnici în domeniul AAC la Sculeni.

 

Recent, în sala de şedinţe a primăriei, s-a desfăşurat o întrunire a reprezentanţilor APL cu consultanţii tehnici privind documentarea asupra proiectului tehnic si identificării viziunii privind crearea si modernizarea serviciului de sanitaţie din comuna Sculeni.

La întrunire au partcipat reprezentanţii Echipei de inițiativă comunitară din localitate, managerul proiectului „MĂ IMPLIC”, dnul Anatol Bucatca, experţii tehnici Tudor Bostan şi Ioneţ Ion, unde a fost studiată documentatia tehnică, impactul asupra mediului si noua viziune asupra creării si modernizării serviciului de sanitaţie din comuna Sculeni.

La finele intrunirii, fcilitatiorul comunitar a prezentat obiectivele şi sarcinile pentru anul 2022 atât al APL, cât si ale Echipei de iniţiativă comunitară, menţionând că rolul primordial si responsabilitatea pentru implementarea proiectului aparţine administraţiei publice locale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de SKAT Consulting Ltd.