Anunț de intenție

Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, lansează procedura de achiziție prin Cerere a Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare și extindere a colectorului de ape uzate existent, construcția stației principale de pompare a apei uzate, realizat în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală “Mă Implic”, precum și petrecerea concursului de contractare a serviciilor de supraveghere  tehnică pentru monitorizarea executării lucrărilor de construcție a următoarelor proiecte investiționale :

Lot nr.1  Lucrări de reabilitare și extindere a colectorului de ape uzate existent, construcția stației principale de pompare a apei uzate, în s. Sculeni raionul Ungheni ,finanțat de către Skat Consulting, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.

Lot nr.2 Lucrări de construirea  stației de epurare a apelor uzate în s. Sculeni raionul Ungheni, finațat de către programul EU4MOLDOVA REGIUNI CHEIE.

Agenții economici și persoanele interesate sunt invitați să depună ofertele, la sediul Primăriei comunei Sculeni, raionul Ungheni, pe adresa – MD 3644, str. Basarabilor 2, sat. Sculeni, rl. Ungheni, începând cu data de 23.08.2022, ora 8.00. Data limită de depunere a ofertelor – 07.09.2022, ora 09.30. Deschiderea ofertelor – 07.09.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei comunei Sculeni.
ATENȚIE!!! Această procedură este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de Înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

Caietul de sarcini poate fi descărcat mai jos.

!!! Formularele pentru depunerea ofertei pot fi solicitate la adresa electronică  primariasculeni@gmail.com

Pentru mai multe informații, contactați la numărul de telefon 069014965 sau la adresa electronică primariasculeni@gmail.com.

Descarcă fișierul