Anunț de intenție

Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, lansează procedura de achiziție prin Cerere a Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare și extindere a colectorului de ape uzate existent, construcția stației principale de pompare a apei uzate, realizat în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală “Mă Implic”, […]

Descarcă fișierul

Primaria comunei Sculeni a finalizat procesul de consultare si aprobare a Planului de imbunatatire a Serviciului de sanitatie si Acordului de Grant in cadrul proiectului MA IMPLIC.   În cadrul comisiilor de specialitate si sedintei Consiliul local Sculeni, au fost discutate si aprobate documentele necesare pentru aprobarea Planului de imbunatatire a Serviciului de Apa si […]

Planul de îmbunătăţire a serviciilor de gospodărie comunală

  Planul  

Echipa de Inițiativă Comunitară a validat proiectul Planului de Îmbunătățire a Serviciilor de gospodărie comunală care urmărește: consolidarea capacităților de operare a întreprinderii municipale creșterea calității serviciilor și îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii realizarea de investiții în infrastructură și servicii (rețele de canalizare, stație de epurare apelor uzate, stație de pompare, etc.) În acelaş timp s-a discutat […]

anunt