Echipa de inițiativă comunitară Sculeni s-a întrunit recent în şedinţă de lucru pentru a analiza şi repartiza sarcinile între membri pentru colectarea datelor statistice si completarea profilului comunitar.   Scopul profilului comunitar este de a permite monitorizarea progresului proiectului  de implicare civică de guvernare locală  în comunitate. El va permite atât primăriei, cât si locuitorilor […]

Descarcă fișierul

Proiecte de decizie pentru ședința comisiilor de specialitate din 22.10.2021

Descarcă fișierul

Atelier de lucru în cadrul proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”

La data de 7 septembrie a avut loc atelierul de lucru  „Metode de sensibilizare si comunicare cu cetățenii pentru implicarea lor în crearea si modernizarea serviciului de sanitatie”. Acesta este parte componenta a Planului de actiuni cu privire la crearea si modernizarea serviciului de sanitatie din comuna Sculeni, raionul Ungheni și are ca scop dezvoltarea […]

A  N  U  N  Ț Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţia de Educaţie Timpurie din s.Sculeni, raionul Ungheni. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în comuna Sculeni; –  cu studii  superioare universitare; –  cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani; […]

Vizita de documentare a consultantului tehnic.

Astăzi, 23 iunie 2021, a avut loc vizita de studiu a consultanţilor tehnici din cadrul proiectului de implicare civică de guvernare locală „MA IMPLIC”, domnii Tudor Bostan şi Ioneţ Ion. La întrunire au fost prezenți managerul proiectului dnul Anatol Bucatca, facilitatorul comunitar dnul Cimpoeş Victor şi membrii Echipei de Inițiativă Comunitară (EIC) a proiectului „MA […]