Sculeni, 17 mai 2021. La atelierul de examinare a rezultatelor sondajului privind opinia locuitorilor de a crea şi dezvolta în comună un serviciu de sanitaţie au participat 10 membri ai Echipei de iniţiativă comunitară în frunte cu primarul Vasile Casian. Scopul sondajului a fost de a studia percepţia locuitorilor comunei Sculeni referitor la crearea serviciului […]

A  N  U  N  Ț   Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni modifică anunţul  publicat în Publicaţia periodică „Expresul” şi „Unghiul” din 02.04.2021 şi va avea următorul cuprins: Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţiile de Educaţie Timpurie din s.Gherman, s.Blindești  și s.Floreni. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai […]

Atelierul pentru descrierea modelului de creare şi îmbunătăţire a serviciului de sanitaţie în s.Sculeni

Astăzi, 17.04.2021, în incinta Primăriei Sculeni, a avut loc Atelierul de  descriere a modelului dorit pentru crearea şi îmbunătăţirea serviciului de sanitaţie în  satul Sculeni, organizat in cadrul proiectului de implicare civică de guvernare locală „MA IMPLIC”.   În cadrul atelierului membrii Echipei de Inițiativă Comunitara au venit cu sugestii si propuneri concrete pentru crearea […]

Atelierul pentru descrierea modelului de creare şi îmbunătăţire a serviciului de sanitaţie în s.Sculeni

Astăzi, 17.04.2021, în incinta Primăriei Sculeni, a avut loc Atelierul de  descriere a modelului dorit pentru crearea şi îmbunătăţirea serviciului de sanitaţie în  satul Sculeni, organizat in cadrul proiectului de implicare civică de guvernare locală „MA IMPLIC”.   În cadrul atelierului membrii Echipei de Inițiativă Comunitara au venit cu sugestii si propuneri concrete pentru crearea […]

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director la grădiniţele din s.Gherman, s.Blindeşti, s.Floreni

Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni  anunță  concurs  pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţiile de Educaţie Timpurie din s.Gherman, s.Blindești  și s.Floreni. La  concurs  pot  participa  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu  studii  superioare universitare, cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani,  vorbitori  de  limbă  română, cu vârsta  până  la  65  ani. La  […]