Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în com.Sculeni

regulamentul de organizare si functionare a serviciului de apa si canalizare

decizia „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în com.Sculeni”

decizia 03-05

Vizita consultanţilor tehnici în domeniul AAC la Sculeni.   Recent, în sala de şedinţe a primăriei, s-a desfăşurat o întrunire a reprezentanţilor APL cu consultanţii tehnici privind documentarea asupra proiectului tehnic si identificării viziunii privind crearea si modernizarea serviciului de sanitaţie din comuna Sculeni. La întrunire au partcipat reprezentanţii Echipei de inițiativă comunitară din localitate, […]

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria Sculeni, r-nul Ungheni anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra […]