Echipa de Inițiativă Comunitară a validat proiectul Planului de Îmbunătățire a Serviciilor de gospodărie comunală care urmărește: consolidarea capacităților de operare a întreprinderii municipale creșterea calității serviciilor și îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii realizarea de investiții în infrastructură și servicii (rețele de canalizare, stație de epurare apelor uzate, stație de pompare, etc.) În acelaş timp s-a discutat […]

anunt

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în com.Sculeni

regulamentul de organizare si functionare a serviciului de apa si canalizare

decizia „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în com.Sculeni”

decizia 03-05