Stimați Prieteni,

     Cu o deosebită plăcere Vă salut, de pe meleagurile satului nostru şi vă invit să descoperiți, prin intermediul acestui site, ultimele informații despre activitatea Primăriei, instituţie, ce are drept fundament al activităţii sale principiul transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

     Fie că este vorba de evenimente culturale proiecte educative, de turism, de sănătate, sau de dezvoltare socio-economică, urmărim ca acțiunile noastre să le cunoască toţi, pentru a putea răspunde nevoilor tuturor locuitorilor satului.

     În speranţa că întâlnirea noastră, pe pagina web, poate sta la temelia unor relaţii solide de colaborare, vreau să vă asigur că sugestiile şi mesajele DVS, vor ajuta administraţia primariei să vă cunoască mai bine doleanţele, pentru realizarea lor.

Vă mai aşteptăm.

Cu respect, Primarul comunei Sculeni

Ultimile știri

COMUNICAT DE PRESĂ PROIECT TRANFRONTALIER

Comuna Sculeni – în calitate de beneficiar 1, a organizat joi, 05.10.2023, Conferința de închidere a proiectului: „Instalare supraveghere video în zona transfrontalieră RO-MD (Victoria-Sculeni)” Cod EMS-ENI 2SOFT/4.3/165, finanțat în cadrul ,,Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020”. Proiectul a fost implementat de către Comuna Victoria (Lider de proiect), în parteneriat cu:  Comuna Sculeni – […]

ANUNŢ

Întreprinderea Municipală “Servicom Sculeni ”  anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării „ Auditului operațional și Situațiile financiare pentru anul de gestiune 2023; opțional Respectarea prevederilor legislației  în activitatea statutară”. Entitatea de audit va prezenta: – Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit; – Copia certificatului de […]

ANUNȚ DE PARTICIPARE – REPETAT privind achiziţia – Construcția rețelelor exterioare de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în s. Sculeni, r. Ungheni. Etapa I. Stația de epurare (SE).

Descarcă fișierul

ANUNŢ

Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni, anunță petrecerea concursului ofertelor de preț pentru efectuarea lucrărilor în cadrul proiectului de execuție ”Construcția rețelelor exterioare de canalizare  și a stației de epurare a apelor uzate în s. Sculeni, r-l  Ungheni. Etapa I,”Statia de epurare. Alimentarea cu energie electrica”.      Lucrarea dată este efectuată în caddrul acordului de cooperare […]

Descarcă fișierul

Invitaţie de participare la licitaţie

Primăria comunei Sculeni anunţă demararea procedurii de negociere competitivă pentru contractarea lucrărilor de realizare a investiţiei „Video Surveillance Installation in RO-MD cross border area (Victoria – Sculeni)”.  Costul total al lucrărilor nu va depăși suma de 90.915,00 euro, fără TVA, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.145 din 4 iunie 2021, cod proiect 8721161215995. Pentru orice […]

Descarcă fișierul