ANUNŢ

Primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni, anunță petrecerea concursului ofertelor de preț pentru efectuarea lucrărilor în cadrul proiectului de execuție ”Construcția rețelelor exterioare de canalizare  și a stației de epurare a apelor uzate în s. Sculeni, r-l  Ungheni. Etapa I,”Statia de epurare. Alimentarea cu energie electrica”.

     Lucrarea dată este efectuată în caddrul acordului de cooperare între primăria comunei Sculeni, r-l Ungheni și Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT în calitate de implementator al proiectului de impliccare civică în guvernare locală „Mă Implic”. Achiziția de lucrări destinată implementării proiectului este scutită de TVA cu drept de deducere, conform art.3 lit h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernare locală” din 04.03.2020, a acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Umanitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și pct. 279 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.246 din 04.04.2010.

  Caietul de sarcini este atașat.

     Ofertele se prezintă în original și în copie, ambele sigilate, și în plic sigilat, pînă pe 10 aprilie 2023 ora 1700, pe adresa: MD3644,str.Basarabilor 2, sat.Sculeni r-l Ungheni. Deschiderea ofertelor de către grupul de lucru a primăriei comunei Sculeni va avea loc pe data de 11.04.2023 la ora 1000 .

Prin depunerea unei oferte acceptați să primiți notificarea rezultatului procedurii pe calea mijloacelor electronice.

Descarcă fișierul