ANUNŢ

Întreprinderea Municipală “Servicom Sculeni ”  anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării „ Auditului operațional și Situațiile financiare pentru anul de gestiune 2023; opțional Respectarea prevederilor legislației  în activitatea statutară”.

Entitatea de audit va prezenta:

– Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit;

– Copia certificatului de înregistrare;

– Extras de la ASP;

– Autorizație (licență de activitate);

– Certificat de asigurare a riscurilor;

– Informația/documente ce atestă abilitățile organizației.

 

Criteriile de evaluare și selectare a entității de audit:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

– Prețul cel mai mic al serviciilor de audit;

– Experiența în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență cel puțin 5 ani;

– Calificarea echipei care va efectua auditul (cel puțin 5 ani);

– Imaginea și reputația companiei.

 

Termen limită aplicare – 01 martie 2024 Ora 16:00.

*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Adresa electronică la care pot fi depuse ofertele: servicomsculeni2023@gmail.com

Persoane responsabile pentru informații suplimentare:  tel. 068117721

Despre rezultatele concursului veți fi informați: conform datelor de contact indicate în ofertă.