A  N  U  N  Ț

 

Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni modifică anunţul  publicat în Publicaţia periodică „Expresul” şi „Unghiul” din 02.04.2021 şi va avea următorul cuprins:

Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţiile de Educaţie Timpurie din s.Gherman, s.Blindești  și s.Floreni.

La  concurs  pot  participa persoanele:

–  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în comuna Sculeni;

–  cu studii  superioare universitare;

–  cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani;

–  care cunosc limba  română;

–  care posedă abilităţi de lucru cu calculatorul (Word, Excel, Power Point), cunosc şi utilizează platformele de comunicare online „Zoom”, „Google Meet”, cunosc şi utilizează reţelele de socializare.

La angajare vor avea prioritate persoanele care nu au atins vârsta de pensionare şi pe parcursul mandatului nu o   vor atinge.

 

La  cererea  de  participare  pentru  concurs  se  anexează  următoarele  documente:

  1. Copia actului  de  identitate;
  2. Copia  actelor  de  studii;
  3. Copia carnetului  de  muncă;
  4. Curriculum vitae;
  5. Certificatul medical;
  6. Cazier juridic sau declarația  pe  propria  răspundere.

 

Documentele  se  depun  în  termen  de  până  la  04 iunie  2021,  ora  17.00

la  Primăria  comunei  Sculeni,  raionul  Ungheni.

Tel.  de  contact:  023663238.