• Sculeni, 17 mai 2021. La atelierul de examinare a rezultatelor sondajului privind opinia locuitorilor de a crea şi dezvolta în comună un serviciu de sanitaţie au participat 10 membri ai Echipei de iniţiativă comunitară în frunte cu primarul Vasile Casian. Scopul sondajului a fost de a studia percepţia locuitorilor comunei Sculeni referitor la crearea serviciului de sanitaţie în comună.

 

  • In rezultatul analizei preliminare 94,6 % din cetatenii intervievaţi consideră că lipsa unui sistem de sanitaţie este o problemă strigentă pentru localitate şi doresc crearea si modernizarea unui astfel de servicu in comuna Sculeni. In scopul promovării rezultatelor sondajului în rândul populaţiei, Echipa de initiativa comunitara a elaborat un plan concret de comunicare şi diseminare a percepţiei cetăţenilor faţă de necesitatea creării serviciului de saniaţie în comuna Sculeni.

 

  • În cadrul atelierului membrii Echipei au primit pe hîrtie rezultatele sondajului pentru a le disemina în rândul beneficiarilor proiectului „MĂ IMPLIC”. In acest scop, ei au decis să organizeze in prima jumatate a lunii iunie o masă rotundă şi o dezbatere publică cu reprezentanţii APL, institutiilor publice, agentilor economici, ong-urilor si cetăţenilor, să editeze şi să distribuie 1 pliantă informativă cu informaţii despre proiectul „MĂ IMPLIC” donatori, să plaseze pe pagina web si contul pe Facebook a primăriei informaţii si poze de la toate activităţile proiectului.

 

  • Tot în cadrul atelierului a fost discutat si actualizat Planul de acţiuni pentru crearea si modernizarea serviciului de sanitaţíe în comuna Sculeni.

 

  • Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală „MĂ IMPLIC “, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting Ltd.