A  N  U  N  Ț Primăria  comunei  Sculeni anunţă concurs pentru  ocuparea  funcției  de  director  la  Instituţia de Educaţie Timpurie din s.Sculeni, raionul Ungheni. La  concurs  pot  participa persoanele: –  cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în comuna Sculeni; –  cu studii  superioare universitare; –  cu vechime în activitatea didactică de cel  puțin  3  ani; […]